วิสัยทัศน์/พันธกิจ

“ บริหารโปร่งใส มุ่งเน้นมาตรฐานและผลงาน สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนและพอเพียง ”

เทศบาลตำบลห้วยลาน (ทต.ห้วยลาน)

คำขวัญ

“ พระธาตุจอมไคร้ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งประดิษฐ์ไม้ลือไกล ถิ่นผ้าไหมงามยิ่ง แม่น้ำอิงแหล่งชีวิต ถ้ำเทพนิมิตน่าชม ชุมชนน่าอยู่ ”

นายนิรันดร์ ชุมภู

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยลาน

นายสนั่น ไชยเจริญ

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน

Hilight!! ... ประชาสัมพันธ์

วีดีโอประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์

ของฝาก / สินค้า OTOP

เทศบาลตำบลห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลห้วยลาน (ทต.ห้วยลาน)

กลุ่มค้าไม้เรือนเก่าตำบลห้วยลาน

เทศบาลตำบลห้วยลาน (ทต.ห้วยลาน)

กลุ่มค้าไม้เรือนเก่าตำบลห้วยลาน

บริการประชาชน

เทศบาลตำบลห้วยลาน เราดูแล ...

88.848

พื้นที่/ตร.กม.

16

ชุมชน

.......

ครัวเรือน

.......

ประชากร/คน

หนังสือราชการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น